Hoera, 80% van de appartementen in De Lichtpen is verkocht!

15 juni '21

De verkoop van De Lichtpen verloopt voorspoedig. Inmiddels zijn er 78 appartementen verkocht, staan er 2 tekenafspraken gepland, staan er 8 woningen onder optie en zijn er nog 10 appartementen vrij. Aan de eerste opschortende voorwaarde 'verkooppercentage 80%' is dus voldaan en dat betekent dat de bouw van de appartementen in De Lichtpen steeds een stukje concreter wordt. Nu is het alleen nog wachten totdat de grond bouwrijp is gemaakt en de omgevingsvergunning onherroepelijk is.

image alt

Omgevings- vergunning

Om een onherroepelijke omgevingsvergunning te krijgen voor de bouw van het project De Lichtpen, is een goedgekeurde Milieu Effect Rapportage noodzakelijk. We verwachten dat de vergunning eind september onherroepelijk zal zijn en dat de grond tegen die tijd ook bouwrijp is gemaakt, zodat het plan gegund kan worden. Wanneer de omgevingsvergunning onherroepelijk is en de grond bouwrijp is gemaakt, kan het plan gegund worden. Op dat moment kan de grond dus geleverd worden en krijgen de kopers van een appartement in De Lichtpen een uitnodiging om naar de notaris te gaan. Het startsein voor de bouw kan dan in het eerste kwartaal van 2022 worden gegeven.

  Woningaanbod bekijken
  Meer nieuws lezen