Omgevingsvergunning onherroepelijk

29 september '21

Goed nieuws! 6 Weken geleden is de omgevingsvergunning voor De Lichtpen afgegeven en is er de mogelijkheid geweest om bezwaar te maken op de vergunning. In de 6 weken publicatietermijn zijn geen bezwaren binnengekomen. Ook de procedure voor Milieu Effect Rapportage is inmiddels afgerond, daarmee zijn alle benodigde vergunningen voor de realisatie van de Lichtpen onherroepelijk geworden!

In de opschortende voorwaarden van de aannemingsovereenkomst staan naast het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning ook nog andere opschortende voorwaarden waaraan voldaan moet worden, voordat er gestart kan worden met de bouw. Onder andere het voorverkooppercentage van 80%. Inmiddels is 93% van het project verkocht en zal het niet lang duren voordat ook de laatste appartementen zullen worden verkocht. Hiermee is dus ook voldaan aan de voorwaarde voor het voorverkooppercentage!

De laatste nog te vervullen opschortende voorwaarde is dat de (door Heilijgers bij Woningborg aangevraagde) planacceptatie moet worden afgegeven. Wanneer Woningborg deze planacceptatie afgeeft aan Heilijgers, ontvang je daarover direct bericht. Dan gaat het project definitief door, kan gestart worden met de bouwvoorbereidingen en kan de levering van de grond en het passeren van de eventuele hypotheekaktes worden ingepland bij de notaris!

  Ik heb een vraag
  Meer nieuws lezen