Zelfbewoningsplicht voor enkele appartementen

29 september '20

Tegenwoordig is het als starter al moeilijk genoeg om een woning te kopen. Er wordt vaak overboden en investeerders liggen op de loer. Om de appartementen in De Lichtpen enkel voor starters en doorstromers ter beschikking te stellen wordt daarom voor alle woningen tot € 310.000 een zelfbewoningsplicht opgenomen, commerciële verhuur is niet toegestaan.

Artikel 28 Zelfbewoningsplicht tot € 310.000

1. De Koper moet het appartement zelf (met zijn partner en/of andere gezinsleden) bewonen. De Koper mag het appartement dus niet verhuren of op een andere manier in gebruik geven aan andere personen of bedrijven. Deze zelfbewoningsplicht eindigt 5 jaar na oplevering van het appartement aan de Koper. Op het moment dat de Koper het appartementsrecht binnen deze termijn verkoopt en levert aan een ander, dan moet de Koper deze zelfbewoningsplicht doorleggen aan de nieuwe koper/eigenaar. Deze verplichting wordt daarom als een kettingbeding in de leveringsakte opgenomen. Wanneer de Koper of zijn rechtsopvolger (nieuwe koper/eigenaar) deze verplichting niet doorlegt aan de nieuwe koper/eigenaar dan is hij een direct opeisbare boete aan Verkoper verschuldigd van € 100.000,-.

2. Wanneer de Koper een appartement koopt met het doel om het appartement door ouder(s) of kind(eren) te laten bewonen dan is dit toegestaan. De Koper garandeert in dat geval dat de ouder(s) of kind(eren) zich aan de zelfbewoningsplicht houden zoals deze hiervoor is beschreven.

  Ik heb een vraag
  Meer nieuws lezen